"Niet te abstract,
niet te intellectueel,
en niet te persoonlijk".

dr. ir. Willem van Tijen, wooningenieur1954

PIONIER VOLKSWONINGBOUW
De ir. W. van Tijen Stichting zet zich in voor het behoud van het gedachtengoed en de architectonische werken van architect en volkshuisvester Willem van Tijen (1894-1974). In
zijn lange carrière heeft hij een belangrijk oeuvre op het gebied van (sociale) woningbouw gerealiseerd. Dit heeft tot op heden geresulteerd in meer dan 10 rijksmonumenten. Voor de moderne historie van de bouwkunst is Van Tijen van evident belang geweest en de werken van deze wooningenieur pur sang verdienen alle aandacht.

De Parklaanflat (1933) is een uiterst vernieuwend gebouw van architect Van Tijen op de hoek van de Parklaan en de Parkstraat in het Scheepvaartkwartier van Rotterdam.
Het Groot Handelsgebouw is één van de symbolen van de wederopbouw van Rotterdam. Bovendien is het markante gebouw al sinds de oplevering de thuisbasis van Kokon, en dat is niet toevallig.
De Bergpolderflat (1934), een stijlicoon van het functionalistische Nieuwe Bouwen, is de eerste galerijflat van Nederland, ontworpen door architect Van Tijen.
De opdracht voor de het ontwerp van de Rotterdamsche Manege (1937) werd aan architect Van Tijen gegund.
De Zuidpleinflat (1949) kent net als de Plaslaanflat een zichtbaar betonskelet, en een hoge mate van vrije indeelbaarheid.
Het Clubgebouw Rotterdamsche Zeilvereeniging (1937) is een tweelaags gebouw, ontworpen door architect Van Tijen en gebouwd conform het ‘Nieuwe Bouwen’, opgetrokken uit wit geschilderde baksteen met een gebogen dak.
De Kralingse Plaslaanflat (1938) is op ruwweg dezelfde principes gebaseerd als de Bergpolderflat, maar dit gebouw is voor hogere inkomens bedoeld en kent enkele verbeteringen.
De naoorlogse schaarste aan bedrijfsruimte in Rotterdam als gevolg van het bombardement in mei ’40 was aanleiding voor de oprichting van de Industriestichting Rotterdam op initiatief van de Kamer van Koophandel.
Aan de Essenlaan in Rotterdam worden in 1937 twee geschakelde ‘herenhuizen’ gebouwd, naar ontwerp van architect Van Tijen.
Het ontwerp, vanwege de inpandige garage omschreven als Drive-inwoningen (1937), behelst een rij van vijf 4-lagige woningen met de garage.
In 1933 krijgt architect Van Tijen de opdracht om het gebouw voor een Montessorischool te ontwerpen, in de directe nabijheid van de Openluchtschool van Duiker die hij zeer bewondert.
Het gebouw voor het Nationaal Luchtvaartlaboratorium, opgeleverd in 1941, is een ontwerp van de hand van architecten Maaskant en Van Tijen.
In 1955 markeerde de oplevering van het gebouw voor de Citrusveiling het einde van de samenwerking tussen Van Tijen en Maaskant.
Een mooi voorbeeld van het vrijere werk van Van Tijen: een ingenieus strandpaviljoen dat draaibaar is ontworpen.

ir. Henk Middelkoop
Voorzitter Stichting ir. W. Van Tijen

OVER ONS
Ir. W. van Tijen Stichting
Weena 723
3013 AM
Rotterdam, Nederland

31 10 411 7180
info@willemvantijen.nl

KOKON – Architectuur & Stedenbouw

Alle monumenten van Willem van Tijen

Willem van Tijen

Pionier volkswoningbouw

De Willem van Tijen Stichting zet zich in voor het behoud van het gedachtegoed en de architectonische werken van architect Willem van Tijen (1894-1974).

ir. Henk Middelkoop

Voorzitter Stichting ir. W. Van Tijen

Over ons

Ir. W. van Tijen Stichting
Weena 723
3013 AM
Rotterdam, Nederland

T: +31 10 411 7180
E: info@willemvantijen.nl

  • Wij hebben nog een vacature voor een secretaris